Auteur: Redactie

erdal-04 Rechtbank Noord-Nederland, 13 augustus 2015 Verdachte heeft zich aan boord van een vliegtuig in vlucht langdurig lastig en verbaal agressief gedragen tegenover boordpersoneel en medepassagiers. Verdachte heeft zich op dusdanige wijze misdragen dat al het boordpersoneel zich gedurende anderhalf uur met hem bezig heeft moeten houden. Daarbij heeft verdachte geprobeerd om tijdens de landing naar de cockpit te lopen en, toen hij werd tegengehouden door een medepassagier, heeft hij geprobeerd deze medepassagier te slaan. Medepassagiers hebben verdachte gedurende de landing in bedwang moeten houden.

kemal-05 De wettelijke duur van partneralimentatie is op dit moment 12 jaar. Een Kamermeerderheid vindt dat echter te lang. Daarom is er een wetsvoorstel naar de Raad van State verstuurd, waarin wordt voorgesteld om de duur van de partneralimentatie te verkorten naar een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Indien het huwelijk korter dan drie jaar heeft geduurd, dan bestaat er helemaal geen recht op partneralimentatie.

ali-05 Strafrechtelijk veroordeeld worden gaat je geld kosten! Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer heeft twee wetsvoorstellen aanvaard die het mogelijk maken een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor het verblijf in een justitiële inrichting op daders te verhalen. De maatregelen vloeien voort uit het regeerakkoord. Ook gaan daders een bijdrage leveren in de kosten van de zorg aan slachtoffers van strafbare feiten. Daarom gaat een gedeelte van de opbrengsten naar slachtofferzorg.

kemal-05 Een risico van ondernemen is dat debiteuren je facturen onbetaald laten. En omdat ondernemers zich graag op het ondernemen focussen wordt er een lange tijd geen actie ondernomen tegen niet betalende klanten. Het geen actie ondernemen tegen niet betalende klanten brengt het risico van verjaring met zich mee. Verjaring betekent dat de vordering niet meer in rechte af te dwingen is.

elif-02 De werknemer heeft vanaf 17 februari 2015 werkzaamheden verricht voor de werkgever. Op 20 februari 2015 zijn schriftelijk overeengekomen dat werknemer per 1 maart 2015 in dienst treedt van de werkgever voor de duur van zes maanden. In de arbeidsovereenkomst is een proeftijd van een maand opgenomen. Per 31 maart 2015 heeft werkgever wegens bedrijfseconomische redenen onder verwijzing naar het proeftijdbeding de arbeidsovereenkomst met cliënt beëindigd.