Auteur: Redactie

Laatste tijd krijgen wij veel vragen over het naar buitenland brengen van de WIA en Wajong-uitkering. Het valt ons op dat het verschil tussen een WIA-uitkering en Wajong-uitkering niet helemaal duidelijk is. Om die reden zullen we hieronder proberen de verschillen aan te duiden. WIA: In principe...

  In de meeste gevallen wordt een Besloten Vennootschap (B.V.) als rechtspersoon gekozen omdat er sprake is van vermogensscheiding. Immers, mocht het zakelijk onverhoopt toch misgaan, dan kunnen zakelijke schuldeisers niet aan het privévermogen tornen. In de voorfase, ten tijde van oprichting, spreken we van een B.V....

Als schuldeiser loopt u het risico dat de vordering verjaart indien u te lang wacht met het incasseren ervan. Dit houdt in dat u als schuldeiser na verloop van tijd geen aanspraak meer kunt maken op nakoming van die vordering (meestal betaling van een geldbedrag). De...

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarmee het huidige stelsel van de huwelijksgoederengemeenschap wordt gewijzigd. De wijziging brengt mee dat vermogensbestanddelen (zowel positieve als negatieve) van de partners bij aanvang van het huwelijk buiten de huwelijksgemeenschap vallen. Voor nalatenschappen en schenkingen die ten tijde van...

In de praktijk komt het helaas voor dat een leverancier de goederen levert maar de tegenprestatie (lees: het geld) niet ontvangt. Dit zorgt voor (financiële) problemen bij de leverancier. Er zijn manieren om u als leverancier in te dekken. Onderstaand treft u aan een drietal adviezen daartoe. De onderstaande opsomming is natuurlijk niet uitputtend.   

Nadat u als eiser een zaak heeft gewonnen, een veroordelend vonnis is gewezen door de rechter, dient het vonnis geëxecuteerd te worden. Het komt in de praktijk echter regelmatig voor dat de veroordeelde partij de goederen waarop de eisende partij zicht wenst te verhalen verkocht heeft of op andere wijze onvindbaar heeft gemaakt. Dat is teleurstellend.